Stovarište Građevinskih Materijala

DOO Promet komerc je osnovan 07.06.1991. godine kao malo trgovačko preduzeće. Osnovna delatnost je bila i ostala trgovina građevinskim materijalom i ogrevom na malo i veliko.

Preduzeće je od prve godine svog rada ušlo u sistem trgovine direktno sa proizvođačima (dobavljačima) bez posrednika u trgovini. Najvažniji dobavljači su velike gradjevinske firme poput: Lafarge BFC-Beočin, IGM Toza Markovic-Kikinda, JPRB Kolubara-Vreoci, Rudnik Uglja Kostolac, Rudnik Uglja-Kovin,
JP Srbija Šume, NIS GAS-Elemir... i ostala preduzeća sa sličnim delatnostima u Srbiji.

Promet komerc je posle 15 godina uspešnog rada uspeo da se ustali na području Severnog Banata kao jedan od važnijih dobavljača građevinskog materijala i ogreva za mnoge građevinske firme, sindikate, udruženja i fizička lica. Primeri su: A.D. Radnik Kikinda, A.D. Lepenka Novi Knezevac, A.D Graditelj Kikinda, A.D. Prvi maj Kikinda, MSK Kikinda, Udruženje Penzionera Mokrin, Novi Knezevac, Banatsko Veliko Selo, J.P Autoprevoz Kikinda i mnoge druge firme na području Severnog Banata i Bačke.

Poslovanje Promet Komerca se stalno unapređuje stručnim usavršavanjem i školovanjem radnog kadra. Troškovi se svode na minimum a radni efekat na maksimum uz poštovanje radne discipline. Menadžment firme vodi računa da radni kadar bude zadovoljan svojim ličnim primanjima i obavljanjem stručnih poslova.

Promet Komerc ima planove širenja poslovanja na delatnost proizvodnje grube građevinske

Web Prezentaciju uredio Daniel Kapitanj ©2006-2008